Navigace

Obsah

 

 

Název projektu:

Renovace veřejného osvětlení obce Senice na Hané

 

Olomoucký kraj finančně přispěl částkou 600 000 Kč  na akci Renovace veřejného osvětlení obce Senice na Hané.

Dotace bude použita na částečnou úhradu výdajů na výměnu 293 ks svítidel veřejného osvětlení za nová LED svítidla, doplnění 10 ks nových LED svítidel, výměnu 1 ks rozvaděče, 5 ks sadových stožárů a osazení 1 ks ocelového stožáru.

Celkové  předpokládané  uznatelné  výdaje dle podmínek poskytovale dotace budou činit 4 499 982 Kč.

 

logo

logo2

 

 

 

 

Název projektu:

Pořízení věcného vybavení jednotky SDH Senice na Hané

 

Olomoucký kraj finančně přispěl na pořízení věcného vybavení a zajištění akceschopnosti jednotky SDH Senice na Hané částkou 113 000 Kč.

Dotace bude použita na pořízení ochranných prostředků pro hasiče.

Celkové předpokládané uznatelné výdaje dle podmínek poskytovale dotace budou činit 310 000 Kč.

 

logo

 

 

 

 

 

Název projektu:

Výsadba podél cyklostezky Senice na Hané - Příkazy -

1. etapa

 

Olomoucký kraj finančně přispěl na výsadbu stromů a práce s výsadbou související podél cyklostezky Senice na Hané - Příkazy částkou 91 406 Kč.

Celkové předpokládané uznatelné výdaje dle podmínek poskytovale dotace budou činit 261 160 Kč.

 

logo

 

 

 

 

Název projektu:

Zázemí pro kulturní a společenský život v obci Senice na Hané, místní části Odrlice

 

Olomoucký kraj finančně přispěl na částečnou úhradu nákladů na akci  Zázemí pro kulturu a společenský život v obci Senice na Hané, místní části Odrlice - rekonstrukce dolního areálu v Odrlicích  částkou 200 000 Kč.

 

 

logo