Navigace

Obsah

Podmínky pro žadatele o byt ve vlastnictví obce Senice na Hané:

 

Pokud jsou splněny všechny náležitosti podání a doloženy všechny doklady, žádost je zaevidována. Následně bude předána sociální a zdravotní komisi, která žádost posoudí a podá návrh Radě obce Senice na Hané, která rozhodne o přidělení bytu.

 

Sociální bydlení v Odrlicích:

V roce 2020 byla dokončena rekonstrukce budovy č.p. 16 v Odrlicích a její přestavba na sociální byty. Podmínky pro žadatele o přidělení bytu naleznete zde, Formulář žádosti o přidělení bytu zde. Pro bližší informace kontaktujte sociální pracovnici obce  email: socialni.senice@seznam.cz