Navigace

Obsah

PROVOZNÍ DOBA A INFORMACE TKO

 

Informace   -    zde ke stažení
Seznam odpadů, které lze ukládat na skládku - zde .
 
Pracovník skládky - kontakt 774 480 524
 

TERMÍNY SVOZU ODPADŮ

V roce 2021 budou komunální i tříděné odpady sváženy dle rozvrhu (184.99 kB).
 

SBĚROVÁ SOBOTA 

 

Jarní sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu proběhne 19. června 2021 a podzimní 13. listopadu 2021.

 

Informace o bioodpadu

 

ROZPIS PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ NA BIOODPAD   

Odvoz kontejnerů s bioodpadem bude probíhat 2 krát do týdne, kdy první svoz bude probíhat vždy během pracovní doby v pondělí a druhý během pracovní doby ve čtvrtek – hodina záleží na harmonogramu řidiče.

červen 2021 ke stažení zde (194.15 kB)

červenec - září 2021 ke stažení zde (206.99 kB)

OSVĚDČENÍ O ÚSPOŘE EMISÍ  -  2020

certifikát o úspoře emisí - 2020.pdf (355.19 kB)
V roce 2020 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM uspořeno 22,4 mil GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 344.000 domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití EKO-KOM je snížení emisí o 942.276 tun CO2 ekvivalentu.

OSVĚDČENÍ O ÚSPOŘE EMISÍ - 2019

za rok 2019   -   certifikat emise 2019.pdf (1.76 MB)
V roce 2019 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM uspořeno 21,6 mil GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 332.000 domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití EKO-KOM je snížení emisí o 922.540 tun CO2 ekvivalentu.

OSVĚDČENÍ O ÚSPOŘE EMISÍ - 2018

za rok 2018   -   zde ke stažení