Navigace

Obsah

Tento stavební úřad byl určen rozhodnutím přednosty okresního úřadu v Olomouci dne 23. 2. 1993 č. 1000/32/93, jímž bylo stanoveno, že od 1. 4. 1993 se pravomoc SÚ pro územní obvody Senice na Hané, Senička, Vilémov a Dubčany přesouvá z MěÚ v Litovli na nový stavební úřad v Senici na Hané. Viz. Sdělení č. 54/2000 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 6. 3. 2000, jímž se uveřejňuje podle § 117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění zákona č. 83/1998 Sb., seznam okresních a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. 1. 2000.

 

Kontakty:

Obecní úřad Senice na Hané vykonává pravomoc stavebního úřadu pro územní obvody obcí: Senice na Hané, Odrlice, Dubčany, Cakov, Senička a Vilémov, celkem tedy 6 katastrálních území.

Územní plány pro obce : Senice na Hané ( včetně místních částí : Odrlice a Cakov ), Senička, Vilémov a Dubčany jsou již schváleny. 

Funkční náplně pracovníků:

Agenda na úseku územního plánování v jednotlivých obcích.

Výkon státní správy na úseku stavebně správním dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ( do 31.12. 2006 platil zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ) ve znění později vydaných předpisů .

Přestupková agenda při porušování zákona o územním plánování a stavebním řádu.

Zpracovávání a vedení statistických hlášení ve výstavbě.

Upozornění stavebního úřadu !!!

 

Budoucí stavebníky (zvláště nových staveb a rodinných domů) upozorňujeme na to , aby svého projektanta před zpracováním projektové dokumentace vyzvali ke konzultaci se stavebním úřadem zejména z hlediska umístění a urbanistického řešení stavby nebo tak učinili sami a to ještě před zaplacením zhotovené dokumentace. Předejdete tak mnohým problémům zejména při povolovacím řízení.

 

Stává se bohužel, že stavebnímu úřadu je předložena ke schválení již stavebníky zaplacená projektová dokumentace stavby, která je nekompletní a navíc není v  souladu se schválenými závaznými regulativy územního plánu obce, čímž vznikly nemalé problémy s přepracováním této projektové dokumentace. Zodpovědnost za vypracování projektové dokumentace shodné s územním plánem a v souladu se schválenou vyhláškou má sice nést projektant, který je povinen ji již před zpracováním projednat se stavebním úřadem na základě všech dostupných podkladů (přičemž nejhlavnější je schválený územní plán obce), ale bohužel se tak někdy neděje.

Projektanti musí mít příslušné oprávnění k projektování staveb , což není živnostenský list ale získaná autorizace k příslušným druhům staveb, kterým se Vám musí prokázat . Stavebním zákonem je stanoveno, které projektové dokumentace musí být orazítkovány kulatým razítkem projektantem s příslušnou autorizací ! Od 1.1.2013 platí novela nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a prováděcí vyhlášky k němu.

Od 29.3.2013 MUSÍ stavebníci podávat své žádosti na vyhláškou určených formulářích , které jsou Vám k dispozici ke stažení na stránkách Obce Senice na Hané.

Jednotlivé projekty MUSÍ být zpracovány podle určení nových vyhlášek. Náležitosti projektových dokumentací jsou Vám také k dispozici v sekci : FORMULÁŘE - vždy pod konkrétním formulářem odpovídající žádosti.

Co občané vyřídí na stavebním úřadu ?