Navigace

Obsah

ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ

- územní rozhodování - územní rozhodnutí, souhlas s dělením

žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby v území dle § 86

žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemku

žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

žádost o společné územní rozhodnutí a stavební povolení

 

- územní souhlas

oznámení záměru - územní souhlas

vzor prohlášení stavebního dozoru