Navigace

Obsah

UŽÍVÁNÍ STAVEB

Žádost o přidělení č.p./č..ev.

Ohlášení dokončení szavby - pro stavby, kterým se nepřiděluje č.p. / č.ev.

oznámení změny v užívání stavby

žádost o vydání kolaudačního souhlasu

 

návrh na kolaudaci staré stavby

 

žádost o povolení předčasného užívání stavby

žádost o povolení zkušebního provozu stavby