Navigace

Obsah

Netříděný (komunální) odpad

Jednou za 14 dnů probíhá svoz komunálního odpadu neboli popelnic. Komunální odpad je odvážen na obecní skládku v Senici na Hané v lokalitě Zmoly. Likvidace tohoto odpadu obec stojí nejvíce peněz, a to je tedy i důvodem, proč je apelováno na občany, aby svůj odpad maximálně vytřídili a uvedené náklady tak pomohli snižovat. Komunální odpad je odpad, který již nejde nijak dál vytřídit. Neměl by tedy obsahovat samostatně oddělitelné plasty, papír, sklo, elektrospotřebiče, dřevo, železo, nebezpečné odpady a biologicky rozložitelné odpady ze zahrad a z domácností. Ve všech domácnostech v obci jsou popelnice označené jedinečnými čárovými/QR kódy, kdy je přesně evidovaný objem obsloužených nádob.

Efektivní využití popelnice (157.54 kB)

Tříděný odpad

V obci Senici na Hané se sváží separovaný odpad typu: plast, papír a tetrapak. Tyto odpady občané vytřídí, umístí do transparentních pytlů, které zajistí obecní úřad, a jednou za 14 dnů dají před svůj dům. Pytle jsou následně svezeny pracovníky obce. V rámci svozu tříděných odpadů jsou od domu také sváženy drobné elektrospotřebiče, kovové obaly a jedlé oleje a tuky. Odpady musí být správně zabaleny a opatřeny příslušným QR kódem. Další suroviny, jako je sklo bílé, sklo barevné se umisťují do nádob, které jsou rozmístěny po obci.  Mimo uvedené možnosti svozu tříděných odpadů mohou ještě odpady svážet přímo na sběrné místo v areálu staré čistírny odpadních vod.

 

Jak třídit?

Plast – patří sem fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren vhazujte pouze v menších kusech nebo ho balte samostatně.

Nepatří sem mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.

Naplněnost: Pytel s plastem má být naplněn v rozmezí 2,5 - 5 kg.

 

Papír – patří sem například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okénky sem můžete také vhazovat, Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Bublinkové obálky pouze bez plastového vnitřku. Lze připravit ke svozu buďto v plastovém pytli, nebo svázáno do balíku.

Nepatří sem uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Do papíru nepatří ani použité dětské pleny. Tento odpad patří do popelnice.

Naplněnost: Igelitový pytel s papírem má být naplněn v rozmezí 5 - 10 kg. V případě jiného balení 3,5 - 10 Kg.

 

Nápojový karton (tetrapak) - patří sem krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba řádně sešlápnout.

Nepatří sem „měkké" sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Nedávejte sem ani nápojové kartony obsahující zbytky nápojů a potravin.

Tetrapak je možno umisťovat do pytlů s plastem.

 

Drobné elektrospotřebiče – patří sem veškeré drobné elektrospotřebiče, které uneseme v jedné ruce. Sváží se v igelitové tašce.

Naplněnost: Igelitová taška - není stanoveno minimální množství.

 

Kovové obaly – patří sem například konzervy, nápojové obaly, alobal a další drobné kovy z domácnosti. Sváží se buď v igelitové tašce, nebo v igelitovém pytli 120 l.

Naplněnost: Igelitový pytel kovovým odpadem 5 - 10 kg. V případě balení do igelitové tašky je minimální váha 1 Kg.

 

Jedlé oleje a tuky- patří sem veškeré oleje a tuky používané v domácnosti při přípravě pokrmů.

Nepatří sem oleje a jiné ropné látky používané k mazání mechanických zařízení.

Naplněnost: Svážíme v plastové nádobě (petlahvi) v minimálním množství 2l.

 

Termíny svozu 2024

Odvoz odpadů v roce 2024 bude probíhat dle tohoto svozového kalendáře Typ: PDF dokument, Velikost: 257.11 kB.

Svoz bioodpadu

bio 6-2024.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 520.23 kB

 

 

 

 

 

Do biokontejneru můžete ukládat bioodpad ze zahrádek - posekaná tráva, spadané listí, květiny, ovoce, zelenina apod. Z kuchyňských odpadů pak odpady rostlinného původu zbytky jídel (kromě masa), pečivo, slupky od ovoce, i zeleniny ....