Navigace

Obsah

Platba za komunální odpad, psa, stočné  a pronájem obecního pozemku v roce 2024

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Platba za komunální odpad 

- platí občané, kteří mají:

 

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik nebo jakoukoliv změnu své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla.

 

Základní sazba na  rok 2024 činí 900,- Kč za osobu. Každá domácnost má na svých odpadových účtech zobrazenu slevu i výši poplatku pro rok 2024. Termín splatnosti je 30.6.2024.

 

Platbu je možno uhradit v hotovosti nebo kartou na OÚ v Senici na Hané v úřední dny, tj. v pondělí a ve středu nebo na účet obce u Komerční banky č.ú. 123-67960217/0100, variabilní symbol: číslo popisné.

 

(viz OZV platná od 1.1.2024)

úleva od poplatku za KO - pobyt v zahraničí.docx (11.85 kB)

úleva od poplatku za KO - zdr. zařízení.docx (12.17 kB)

žádost o vrácení přeplatku.docx (11.82 kB)

 

Platba za psa 

- platí držitel psa, který má trvalý pobyt v obci Senice na Hané, Odrlice a Cakov.

Platba za jednoho psa..................................................................................300,- Kč/rok,

za druhého a každého dalšího psa.................................................................400,- Kč/rok,

za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let.................................................150,- Kč/rok

za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let.........200,-  Kč/rok

 

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik nebo jakoukoliv změnu své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla.

Termín splatnosti je 30.6.2024.

Platbu je možno uhradit v hotovosti nebo kartou na OÚ v Senici na Hané v úřední dny, tj. v pondělí a ve středu nebo na účet obce u Komerční banky č.ú. 123-67960217/0100, variabilní symbol: číslo popisné.

 

(viz OZV platná od 1.1.2024)

Přihlášení psa.docx (12.78 kB)

Odhlášení psa.doc (25 kB)

 

Nájem z obecního pozemku

- platí občan, který má uzavřenou nájemní smlouvu.

Termín splatnosti je 31.5.2024.

Platba dle smlouvy se hradí v hotovosti nebo kartou na OÚ v Senici na Hané nebo na účet obec Senice na Hané u Komerční banky č.ú. 123-67960217/0100, variabilní symbol: číslo popisné.

 

 

Poplatek ze stočného

- platí občané, kteří mají trvalý pobyt v obci Senice na Hané,  Odrlice a Cakov.

Pro rok 2024 byla schválena částka 53,69 Kč/1m3, tj. 1 879,- Kč/1 osobu54,- Kč/    1 auto ,  včetně  DPH. Směrná čísla pro roční spotřebu vody jsou uvedena ve vyhlášce č. 120/2011 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

Termín splatnosti je 31.10.2024.

 

Platbu je možno uhradit v hotovosti nebo kartou na OÚ v Senici na Hané v úřední dny, tj. v pondělí a ve středu nebo na účet obce u Komerční banky č.ú. 123-67960217/0100, variabilní symbol: číslo popisné.

 


Kontakt:

Darina Vymětalová, tel. 585 947 268 nebo 777 770 427