Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Aktuální počasí

Počasí dnes:

22. 7. 2024

poloj

Bude skoro jasno až polojasno. Denní teploty 28 až 32°C. Noční teploty 20 až 16°C.

Kalendář

Navigace

Obsah

 CZECH POINT 

Na Obecním úřadě v Senici na Hané funguje pracoviště Czech POINT (tedy Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál), které poskytuje občanům ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků. V současné době je možné získat na tomto pracovišti

 

 

Postup vydání ověřeného výpisu

Před tím, než půjdete na pracoviště Czech POINT, musíte znát základní údaje o subjektu, ke kterému chcete získat ověřený výstup. Tato služba není určená k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou.

 

  VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

 • Co dostanete: Výpis z katastru nemovitostí
 • Co potřebujete vědět: Katastrální území a číslo listu vlastnictví nebo číslo popisné nebo číslo parcely
 • Výše poplatku: 100 Kč za první stránku, 50 Kč za každou další i započatou stránku

 VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

 • Co dostanete: Úplný výpis z obchodního rejstříku
 • Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo)
 • Výše poplatku: 100 Kč za první stránku, 50 Kč za každou další i započatou stránku

 VÝPIS ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

 • Co dostanete: Výpis ze živnostenského rejstříku
 • Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo)
 • Výše poplatku: 100 Kč za první stránku, 50 Kč za každou další i započatou stránku

 VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ

 • Co dostanete: Úplný výpis z rejstříku trestů
 • Co potřebujete vědět: rodné číslo a musíte předložit občanský průkaz
 • Výše poplatku: 100 Kč

Upozornění – musíte se dostavit osobně

 VÝPIS Z BODOVÉHO HODNOCENÍ ŘIDIČŮ

 • Co dostanete: Úplný výpis z bodového hodnocení řidičů
 • Co potřebujete vědět: číslo občanského průkazu
 • Výše poplatku: 100 Kč

Všechny výpisy se vydávají na počkání.

Upozornění

Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT, jsou primárně určeny pro použití na území České republiky. Použití listin v zahraničí se řídí různými pravidly a v případě, že budete pro vaši listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci nebo apostilizaci, je nutné získat jí u vlastníka dané agendy (např. výpis z KN na příslušném katastrálním pracovišti, výpis z RT přímo na Rejstříku trestů).

 •  

KONVERZE DOKUMENTŮ

Prostřednictvím autorizované konverze dokumentů získáte dokument (převedený z listinné podoby do elektronické a naopak), který bude mít stejné právní účinky jako původní konvertovaný dokument, jehož převedením daný výstup vznikl.

Od 1. července 2009 vstoupil v účinnost nový zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který upravuje elektronické úkony orgánů veřejné moci vůči fyzickým osobám a právnickým osobám, elektronické úkony fyzických osob a právnických osob vůči orgánům veřejné moci a elektronické úkony mezi orgány veřejné moci navzájem prostřednictvím tzv. datových schránek.

Co je to autorizovaná konverze a k čemu slouží
Autorizovanou konverzí se rozumí úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru, ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky, nebo úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do dokumentu v listinné podobě a ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky.

Jedná se tedy o navazující službu na tzv.datové schránky, které umožňují elektronické zasílání datových zpráv mezi subjekty, které si nechali buď datovou schránku zřídit na vlastní žádost, nebo kterým bude ze zákona zřízena.

Konvertovat bude nutné především ty dokumenty, u kterých musí být dále zachována stejná právní účinnost, jako u původního dokumentu, jehož převedením nový výstup vznikl.

Komu je služba určena
Služba autorizovaná konverze dokumentů je určena právnickým osobám, které budou mít datovou schránku zřízenou ze zákona od 1. listopadu letošního roku či fyzickým a fyzickým nepodnikajícím osobám, které si nechali datovou schránku dobrovolně zřídit nebo si datovou schránku teprve zřídí.

Co služba přináší
Obdrží-li adresát do datové schránky elektronický dokument, který bude chtít dále používat v listinné podobě, nechá si daný dokument převést (autorizovaně - úředně zkonvertovat) do listinné podoby. Autorizovanou konverzi dokumentů provádějí Kontaktní místa veřejné správy - Czech POINT včetně kontaktních míst Hospodářské komory České republiky.

Autorizovaná konverze dokumentů tak mezi sebou zrovnoprávňuje papírovou a elektronickou formu dokumentů. Cílem zavedení datových schránek a autorizované konverze dokumentů je rychlejší, spolehlivější a levnější poskytování služeb veřejné správy nejširší veřejnosti. Tento systém umožní bezpečně a zaručeně komunikovat s orgány veřejné moci především z pohodlí svého domova nebo firmy.

V konečném důsledku přinesou datové schránky a systém konverze dokumentů finanční a časové úspory všem, kteří tento systém budou využívat. Zrychlí doručování dokumentů, odstraní vyhýbání se přebírání zásilek do vlastních rukou, čekání ve frontách na poštách, díky němu nenarazíte ani na zavřené dveře úřadů mimo jejich pracovní dobu apod.

Jaké doklady je nutné mít s sebou
Tato služba nevyžaduje mít s sebou žádné speciální doklady mimo předmětného dokumentu ke konverzi. Dokument může daný subjekt na kontaktní místo doručit buď osobně, elektronicky nebo prostřednictvím tzv. úschovny, vzdáleného úložiště dokumentů. Pro jeho vyzvednutí je nutné znát identifikační kód, který informační systém datových schránek při jeho uložení do úschovny vygeneruje.

Cena
Za konverzi jedné i započaté strany
dokumentu bude v souladu se zákonem o správních poplatcích  účtován poplatek 30,- Kč