Navigace

Obsah

OSTATNÍ

doplnění podané žádosti

plná moc při zastupování v celém řízení fyzické osoby

plná moc při zastupování k jednotlivým úkonům fyzické osoby

plná moc k zastupování pro celé řízení podnikatelské osoby

plná moc pro zastupování k jednotlivým úkonům v řízení podnikatelské osoby

žádost o souhlas dle § 15 stavebního zákona

žádost o ověření zjednodušené dokumentace - pasportu stavby

žádost o nahlížení do spisu a do projektové dokumentace

žádost o povolení vyjímky z obecných požadavků na využití území

žádost o povolení vyjímky z technických požadavků na stavby

žádost o povolení vyjímky z technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

návrh na změnu územního rozhodnutí

žádost o kopie ze spisu

žádost o posouzení závad na stavbě

žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení

žádost o prodloužení platnosti územního rozhodnutí

žádost o změnu podmínky stavebního povolení